15 ngày sau khi thả giống nuôi tôm thí điểm tại Bạc Liêu

Khởi đầu nuôi tôm thí điểm tại Bạc Liêu không gặp nhiều khó khăn, Do tôm còn nhỏ, môi trường nước đang ổn định, thời tiết thuận lợi, mọi thứ đang diễn ra bình thường. Sự bình thường đó như thế nào hãy cùng xem video bên dưới.

thi diem nuoi tom tai bac lieu

Bà con tỉnh Bạc Liêu nuôi tôm trong năm 2015 như thế nào?

Tâm sự bà con nuôi tôm tại tỉnh Bạc Liêu

Vì sao chọn Bạc Liêu là nơi thí điểm sản phẩm cho ao nuôi tôm?

Bắt đầu “hành trình” thí điểm sản phẩm cho ao nuôi tôm tại Bạc Liêu

15 ngày sau khi thả giống nuôi tôm thí điểm tại Bạc Liêu

30 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

45 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

60 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

75 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

90 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

93 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

105 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm ở Bạc Liêu

Đánh giá kết quả thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

Nhìn lại chặng đường thí điểm sản phẩm cho ao nuôi tôm tại Bạc Liêu

About

One thought on “15 ngày sau khi thả giống nuôi tôm thí điểm tại Bạc Liêu

  1. Dr.Tom

    March 9, 2018 at 4:17am

    Mời bà con nuôi tôm chúng ta tham khảo bài viết về cách chọn tôm giống sau đây để có thể nắm vững những kỹ thuật khi chọn giống tôm thẻ cũng như tôm sú nhằm hướng tới mùa vụ bôi thu. Chúc bà con thành công

    Permalink  ⋅ Reply

Your email will not be published. Name and Email fields are required.