Ao nuôi tôm tại Nam Định trúng mùa lần hai liên tục

thu hoach tom

Đây là lần thứ hai liên tục ao nuôi tôm tại Nam Định trúng mùa, đây thật sự là tin không thể vui hơn đối với bà con nơi đây, vì hiếm khi nào trong nuôi tôm lại thu hoạch ổn định như vậy. Đặc biệt ao nuôi không quá thưa, mật độ thả là 100con/m2, ao chỉ rộng 1000m2 nhưng lại có môi trường nuôi rất tốt.

thu hoach tom

Ao nuôi sử dụng xuyên suốt hai sản phẩm Tomgo và SWA cho mùa vụ, Tomgo bổ sung vào thức ăn, SWA xử lý trực tiếp dưới ao nuôi, nhờ kết hợp sử dụng xuyên suốt nên ao nuôi được phòng bệnh một cách chủ động.

14731195_703363016481934_3606762199636427668_n

Sắp tới bà con nơi đây sẽ lan rộng sản phẩm để có thể đạt được kết quả phấn khởi hơn.

Nguyễn Văn Sang

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.