Bắt đầu “hành trình” thí điểm sản phẩm cho ao nuôi tôm tại Bạc Liêu

Vì sao gọi là hành trình? Vì với những khó khăn đã đề cập trước đó, sẽ rất khó để có thể thành công trở lại như lúc mới nuôi. Nên trong thời gian thí điểm sẽ có nhiều việc xảy ra mà không lường trước được. Sẽ có nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi nên đây có thể được gọi là một hành trình. Hành trình này bắt đầu như thế nào? Hãy cùng xem video bên dưới để tìm hiểu.

thi diem nuoi tom tai bac lieu

Bà con tỉnh Bạc Liêu nuôi tôm trong năm 2015 như thế nào?

Tâm sự bà con nuôi tôm tại tỉnh Bạc Liêu

Vì sao chọn Bạc Liêu là nơi thí điểm sản phẩm cho ao nuôi tôm?

Bắt đầu “hành trình” thí điểm sản phẩm cho ao nuôi tôm tại Bạc Liêu

15 ngày sau khi thả giống nuôi tôm thí điểm tại Bạc Liêu

30 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

45 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

60 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

75 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

90 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

93 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

105 ngày sau khi thả giống thí điểm nuôi tôm ở Bạc Liêu

Đánh giá kết quả thí điểm nuôi tôm tại Bạc Liêu

Nhìn lại chặng đường thí điểm sản phẩm cho ao nuôi tôm tại Bạc Liêu

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.