Biểu hiện ao nuôi như thế nào để biết SWA P đang hiệu quả?

swap1

Khi Sử dụng SWA-P bạn khó thấy hiệu quả thông qua nhìn bằng mắt thường và khi theo dõi bùn cũng không thấy bùn đáy ao trắng, cơ bản SWA-P không tẩy trắng bùn hay vi sinh hoạt động mạnh 1 thời điểm mà SWA-P tái tạo môi trường đáy tạo nguồn thức ăn cho sinh vật đáy. Khi Quan sát màu nước ổn định tôm phát triển bình thường, sử dụng SWA-P sẽ thấy bùn đáy ao không còn hôi, độ đục nước đảm bảo, và khả năng ăn bám đáy của tôm tốt là SWA-P đã phát huy tác dụng rồi.

Nuôi Tôm quan trọng nhất là làm ổn định môi trường đáy ao nuôi, môi trường nước, khả năng cân bằng mật độ giữa tảo và vi sinh theo từng giai đoạn phát triển của tôm. Khi tập trung xử lý tốt môi trường nước giúp kiềm hãm sự dư thừa quá mức của thức ăn hỗn hợp thì khả năng tự cân bằng chất dinh dưỡng diễn ra trong ao nuôi sẽ rất tốt, nhờ thế quá trình làm sạch đáy sẽ không còn quá nặng nề nữa. Người nuôi nên thường xuyên quan sát lượng tiêu thụ thức ăn của tôm theo thời kỳ để từ đó có thể cân chỉnh và xử lý môi trường ao tốt nhất. Cách xử lý đáy hiệu quả là nên hạn chế tối đa lượng dư chất tích tụ xuống đáy.

Lê Đức Trọng


Xem thêm thông tin một số sản phẩm chúng tôi bên dưới

  

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.