Đại lý phân phối sản phẩm Tomgo – SWA khu vực Chợ Cồn – Nam Định

dai ly nam dinh

Nhằm mở rộng hệ thống phân phối trực tiếp tại cửa hàng cho bà con nuôi tôm để có thể nhận hàng được nhanh hơn, TQCC đã hợp tác với đại lý đầu tiên tại khu vực chợ cồn, Nam Định nhằm phân phối 4 sản phẩm chính thức là Tomgo, SWA, SWA P, Tomiland.

Bà con có thể liên hệ trực tiếp thông tin đại lý dưới đây để nhận hàng, nếu có bất cứ phản hồi gì về đại lý khu vực này bà con có thể liên hệ số điện thoại 0903 965 057 để được giải đáp, hoặc email: info@tqcc.org.

Thông tin đại lý Tỉnh Nam Định

Chú Tuấn

Địa chỉ: Chợ Cồn, Hải Hậu, Nam Định.

Điện thoại: 0987171365

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.