Đại Lý phân phối sản phẩm Tomgo – SWA khu vực Duyên Hải – Trà Vinh

dai ly tra vinh

Nhằm mở rộng hệ thống phân phối trực tiếp tại cửa hàng cho bà con nuôi tôm để có thể nhận hàng được nhanh hơn, TQCC đã hợp tác với đại lý đầu tiên tại khu vực thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh nhằm phân phối 4 sản phẩm chính thức là Tomgo, SWA, SWA P, Tomiland.

Bà con có thể liên hệ trực tiếp thông tin đại lý dưới đây để nhận hàng, nếu có bất cứ phản hồi gì về đại lý khu vực này bà con có thể liên hệ số điện thoại 0903 965 057 để được giải đáp, hoặc email: info@tqcc.org.

Thông tin đại lý Tỉnh Trà Vinh

Võ Phước Kềm

Địa chỉ: khóm 2, Phường 2, thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0943 773 331

TQCC

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.