Dùng SWA có cần kết hợp với những sản phẩm vi sinh khác?

vi sinh swa

Khi sử dụng SWA nên sử dụng kết hợp thêm 1 loại vi sinh đáy đối với ao đất, còn ao bạt thì không cần sử dụng nhiều. Đánh kết hợp vi sinh xử lý nước SWA và vi sinh xử lý đáy sẽ  giúp bà  con nuôi tôm an tâm hơn về qui trình nuôi, đảm bảo tiến trình xử lý chất thải ao nuôi được hiệu quả. Ngoài việc xử lý nước tốt, cần phải đảm bảo mật độ tảo, tránh tình trạng tảo phát triển quá nhiều (tảo dày cắt tảo)  và khi sâp tảo đột ngôt. Cần cải thiện nền đáy ao nuôi, xử lý chất hữu cơ đáy, phân hủy các xác bã, giảm mùi hôi bùn, tăng nồng độ vi sinh dị dưỡng, cải thiện tốc độ sinh trưởng sinh vật đáy giúp cân bằng nồng độ các chất, giảm khí độc, xử lý chất thải tạo dinh dưỡng cho hệ sinh vật ao nuôi.

Nuôi tôm là hệ quả của cả 1 quy trình nuôi trồng riêng biệt, tâm lý người nuôi, hiệu quả sản phẩm nuôi trồng và điều kiện thời tiết từng vụ. Nên đảm bảo tâm lý tốt khi nuôi trồng, sử dụng hợp lý, cân bằng các sản phẩm sẽ giúp người nuôi chủ động hơn trong việc phòng tránh bệnh, xử lý nguồn nước, mầm bệnh làm chủ quy trình nuôi và đạt kết quả tốt cho từng vụ nuôi trồng.

Lê Đức Trọng


Xem thêm thông tin một số sản phẩm chúng tôi bên dưới

  

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.