Dùng SWA P để xử lý đáy có cần kết hợp thêm sản phẩm khác?

Hiện tại Sự khác biệt của dòng sản phẩm vi sinh tự nhiên trên thị trường so với nhiều sản phẩm vi sinh khác là hiệu quả và giá thành ổn định. Vi sinh tự nhiên hoạt động theo cơ chế cân bằng môi trường nước ao, duy trì mật độ phiêu sinh vật ao nuôi hơn là xử lý, tẩy hay triệt hạ đồng loạt các thành phần khác trong ao nuôi. Với sự khác biệt  đó SWA-P đã được bà con nuôi tôm dần tin dùng và sử dụng kết hợp mang hiệu hiệu quả tốt vụ nuôi thành công.

Sự phát triển của vi sinh tự nhiên được hình thành trong vài năm trở lại đây vì khả năng kiểm soát cân bằng mật độ tảo ao nuôi, tạo nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho ao nuôi tôm, tiết kiệm chi phí và mang lại hiêu quả kinh tế cho người nuôi. Quy trình sử dụng SWA-P xử lý đáy nên kết hợp với vi sinh xử lý nước ổn định môi trường ao, hoặc vi sinh cân bằng mật độ tảo. Khi dùng kết hợp hiệu quả mang lại là tốt nhất và bà con sẽ dễ dàng tìm được quy trình nuôi hợp lý cho mình theo từng vụ nuôi, thời tiết.

SWA-P sử dụng hợp lý và hiệu quả khi được sử dụng định kỳ theo quy trình để hỗ trợ quá trình hình thành hệ sinh vật đáy ao nuôi bao gồm nhiều chu trình: nitrat hóa, phân hủy chất hữu cơ đáy, cung cấp nguồn thức ăn cho tảo, hỗ trợ môi trường cho sinh vật đáy phát triển. Khi sử dụng định kỳ hiệu quả sẽ tăng cao, khả năng kiểm soát ao nuôi của bà con được tốt hơn. Môi trường ao nuôi sẽ được cân bằng tự nhiên, tình trạng khuẩn hại phát sinh đồng loạt gây bệnh dây chuyền sẽ giảm hẳn và khả năng phục hồi của tôm sẽ nhanh hơn.

Lê Đức Trọng


Xem thêm thông tin một số sản phẩm chúng tôi bên dưới

  

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.