Nước quá mặn sử dụng SWA như thế nào hiệu quả?

vi sinh swa

SWA vi sinh thuần tự nhiên phát triển ở ngưỡng độ cao, nước ao nuôi dưới 28/000 SWA hoạt động hiệu quả. Độ mặn cao không ảnh hưởng nhiều đến tác dụng xử lý chất thải và cân bằng nước ao nuôi của SWA. Khi sử dụng người nuôi nên đảm bảo đúng quy trình và theo dõi ao nuôi theo thời tiết mùa vụ để có cách khắc phục tốt khi ao nuôi gặp sự cố.

Lê Đức Trọng


Xem thêm thông tin một số sản phẩm chúng tôi bên dưới

  

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.