Nuôi tôm QUẢNG CANH CẢI TIẾN tại sao không?

nuoi tom quang canh cai tien

Đây là một mô hình nuôi tôm trong thiên nhiên nhưng có sự kiểm soát của chúng ta, chúng ta có thả giống, có xử lý tiền ao nuôi, có kiểm soát các thông số nước, có cho ăn trong giai đoạn sau. Tuy nhiên tất cả sự kiểm soát đó tốn kém chi phí rất ít so với mô hình nuôi tôm công nghiệp hiện tại.

Đối với mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến hiện tại đa phần là nuôi tôm sú với mật độ từ 2-4 con/m2, và thường sẽ bổ sung thêm thức ăn cho tôm khi kết thúc tháng thứ 2, hiện tại bà con thường bổ sung thêm cám công nghiệp cho tôm, tuy nhiên do mật độ tôm quá thưa nên khó khăn trong việc rãi đều thức ăn và bị dư thức ăn làm ô nhiễm môi trường sống, dễ gây bệnh cho tôm.

Hiện tại chúng ta đang cần một loại thức ăn mới từ thiên nhiên với giá thành thấp hơn và tránh làm ô nhiễm môi trường sống của tôm, điều này vô cùng ý nghĩa khi ta không còn tốn thêm chi phí xử lý môi trường nước khi đây là một trong những chi phí rất lớn trong nuôi tôm công nghiệp.

Tomiland là một sản phẩm mùn hữu cơ được ủ lâu tháng với mục đích cung cấp thêm thức ăn tự nhiên cho tôm, ngoài ra còn có khả năng ổn định môi trường nước, giữ cân bằng trong ao nuôi. Trên lý thuyết đây thật sự là nguồn thức ăn tuyệt vời cho mô hình nuôi tôm quảng canh hiện tại.

Tuy nhiên thực tế áp dụng còn nhiều khó khăn khi ta phải tìm hiểu về liều lượng sử dụng, cách sử dụng. Cái gì cũng vậy, khi ta dùng vừa đủ và đúng cách sẽ phát huy hiệu quả cao nhất, còn dùng sai thì sản phẩm tốt cũng thành sản phẩm dổm. Khi dùng trong mô hình quảng canh cải tiến thì Tomiland lại trở thành thức ăn chính chứ không phải thức ăn bổ sung như trong nuôi tôm công nghiệp.

Trong khi mô hình nuôi công công nghiệp đang gánh chịu nhiều rủi ro về thời tiết, thì mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến sẽ là một hướng đi khả thi hơn với chi phí thấp hơn, rủi ro ít hơn, và phù hợp với bà con ít vốn hơn trong tương lai.

Nguyễn Văn Sang

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.