Nuôi tôm siêu công nghiệp tại Sóc Trăng ban đầu sử dụng SWA hiệu quả

SWA xu ly ao nuoi tom

Một mô hình nuôi tôm siêu công nghiệp tại Sóc Trăng đang nuôi với mật độ 200 con/m2 đang bắt đầu triển khai rộng rãi sử dụng SWA cho toàn khu vực ao nuôi.  Với mật độ này được xem là mô hình nuôi tôm rất dày đặc, cần có hệ thống xử lý nước vô cùng chặt chẽ.

Trước đây SWA được sử dụng cho hai ao nuôi tại Bạc Liêu với mật độ 150 con/m2 đã mang lại thành công lớn, tỷ lệ hao hụt là dưới 1%. SWA được sử dụng xuyên suốt mùa vụ mà không dùng thêm một loại vi sinh nào khác. Kết hợp với thức ăn bổ sung Tomgo đã đem lại nhiều kết quả bất ngờ.

Ngày hôm nay SWA được thử sức mình với ao nuôi có mật độ còn dày đặc hơn là 200 con/m2, một mật độ khủng khiếp mà chỉ có những ao nuôi được đầu tư cơ sở hạ tầng bài bản mới dám ứng dụng. Oxy trong nước cần nhiều hơn, phân thải ra nhiều hơn, thức ăn thừa nếu không kiểm soát được cũng nhiều hơn, nên việc kiểm soát môi trường ao nuôi là vô cùng quan trọng.

SWA với cơ chế dùng vi sinh tự nhiên đã được thuần hóa nên rất khỏe mạnh để xử lý hữu cơ, đặc biệt sau quy trình tăng sinh còn nhân lên gấp 40 lần để xử dụng hiệu quả ổn định. SWA là sản phẩm kiểm soát môi trường ao nuôi tốt, giúp tôm phòng bệnh do môi trường nước gây ra.

Khi môi trường nước ổn định, tôm khỏe mạnh và có thể sống ở mật độ đông. SWA với chi phí thấp đã mang lại nhiều cơ hội với cho bà con nuôi tôm để cải thiện tình hình ngày càng tốt hơn. Không cần phải những sản phẩm với chi phí cao mới hiệu quả, với SWA – ao nuôi được phòng bệnh một cách chủ động.

Nguyễn Văn Sang

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.