Quang cảnh ao nuôi tôm thẻ trúng mùa 3 lần liên tục tại huyện Bình Đại – tỉnh Bến Tre

ao nuoi tom the ben tre

Hiện còn khoảng 1 tháng nữa là tết nguyên đán, các ao nuôi tôm tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đang cho nghỉ để cải tạo một cách tự nhiên.

Ao nuôi dưới đây đã trúng mùa liên tục trong thời gian gần đây, chiến lược của ao nuôi đó là ăn chắc mặc bền, thả rất thưa và tốn rất ít chi phí canh tác.

Do thả thưa nên khả năng bắt mồi của tôm khá kém, nên Tomgo như một loại thức ăn bổ sung bắt mồi hữu hiệu khi trộn vào mỗi bửa ăn.

Trước đây khi chưa dùng Tomgo ao nuôi vẫn trúng, tuy nhiên tôm lớn chậm hơn hiện tại và khả năng bắt mồi kém, hao tốn nhiều thức ăn.

Kể từ khi sử dụng Tomgo, thức ăn được sử dụng triệt để, tôm tiêu hóa tốt, lớn nhanh và khỏe đẹp. Bán được kích cỡ lớn, mang lại giá thành cao từ đó lợi nhuận tăng cao. Ao nuôi này đã mang lại những thành công nhất định cho bà con nơi đây.

Nguyễn Văn Sang

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.