Sử dụng SWA và Tomgo cho ao nuôi tôm thẻ tại Nam Định đạt kết quả tốt

Ao nuôi tôm tại Nam Định với diện tích là 1500m2, thả tôm thẻ với mật độ 100 con/m2. Đến nay đã được 22 ngày. Ao nuôi này được sử dụng sản phẩm Tomgo và SWA ngay từ đầu.
Dù thả cùng một lượt với các ao lân cận nhưng sau 22 ngày kiểm tra tôm lớn hơn và có màu sáng hơn.

 

Nước dưới ao thì có màu trắng đục nhẹ như trong hình, nước ổn định và tôm khỏe mạnh.

 

Đây là ao nuôi đầu tiên sử dụng sản phẩm Tomgo và SWA tại Nam Định nhằm tìm ra hướng đi mới cho bà con nơi đây.

 

Vì ngành nuôi tôm tại Nam Định cũng gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, khó trúng mùa, nhiều ao nuôi bỏ trống. Sau 22 ngày đầu tiên sản phẩm đã có hiệu quả và chờ đợi trong thời gian tiếp theo sẽ như thế nào.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.