SWA có cắt được tảo không?

su-dung-swa

SWA là chế phẩm vi sinh với mật độ không cao và cung cấp thức ăn để tảo phát triển , nên dùng để cắt tảo hiệu quả sẽ không cao, tác dụng chính để cân bằng mật độ tảo, đảm bảo nước ao nuôi luôn đồng nhất, hạn chế tình trạng tảo thay đổi liên tục ảnh hưởng đến hoạt động phát triển của tôm, đặt biệt là giai đoạn lột xác nhanh chóng.

Lê Đức Trọng


Xem thêm thông tin một số sản phẩm chúng tôi bên dưới

  

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.