SWA gây màu nước như thế nào?

su dung swa

SWA là vi sinh thuần chủng tự nhiên, với hệ vi sinh luôn hoạt động, cùng lượng khoáng tự nhiên, mùn hữu cơ, các loại phiêu sinh và là chất nền cung cấp lượng protein cho ao nuôi tôm. SWA gây màu nước bằng việc ổn định cân bằng mật độ vi sinh, tảo và sinh vật phù du trong nước, đảm bảo hệ sinh thái ao nuôi phát triển đồng nhất mà không có 1 thành phần nào phát triển vượt bật tránh tình trạng mất cân bằng ao nuôi.

Vi sinh dị dưỡng xử lý chất hữu cơ, xác tảo, xác tôm, bã thực vật, tạo thức ăn cho tảo và các loại phiêu sinh vật trong ao nuôi đảm bảo được mật độ đa dạng sinh vật trong ao nuôi. Nhờ hệ vi sinh thuần chủng và lượng thúc ăn mùn hữu cơ SWA tạo mật độ biofloc (liên kết nhóm vi khuẩn và chất thải nuôi tôm) hiệu quả cung cấp thêm nguồn thức ăn ao nuôi.

Lê Đức Trọng


Xem thêm thông tin một số sản phẩm chúng tôi bên dưới

  

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.