SWA khác với những sản phẩm vi sinh khác trên thị trường như thế nào?

swa xu ly ao tom

Với Lợi thế là sản phẩm thứ cấp trong quá trình nuôi trùn quế, được nuôi cấy tự nhiên và là hệ vi sinh được thuần chuẩn nhờ hệ tiêu hóa của trùn quế được phát triển trong môi trường chất lượng ổn định, lượng thức ăn dồi dào nên khả năng và phạm vi hoạt động của Vi Sinh Xử lý nước SWA hiệu quả cao. Thế mạnh của SWA là hệ vi sinh luôn hoạt động, xử lý ngay khi được đánh xuống ao, làm tăng mật độ phát triển của hệ vi sinh lợi có sẵn trong ao, ổn định môi trường sinh thái ao nuôi. Làm tăng nồng độ dinh dưỡng tự nhiên trong ao, tạo môi trường mùn hữu cơ thích hợp cho hệ vi sinh, tảo, sinh vật phù du, phát triển nhanh chóng.

Lê Đức Trọng


Xem thêm thông tin một số sản phẩm chúng tôi bên dưới

  

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.