SWA P xử lý đáy ao nuôi tôm như thế nào?

SWA P là công nghệ xử lý ao nuôi tôm bằng quy trình vi sinh hữu cơ, giúp hỗ trợ khả năng phục hồi môi trường đáy ao nuôi, ổn định mật độ tảo, hệ vi sinh, và các loại sinh vật tầng đáy. Quy Trình áp dụng quy sinh vật để xử lý chất hữu cơ, phân hủy bùn tải, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho sinh vật đáy và tôm, giảm nồng độ khí độc phát sinh nhờ quá trình nitrat hóa.

SWA P là vi sinh có lợi được nuôi cấy trong môi trường trùn quế vi sinh luôn hoạt động và phát triển. Mật độ vi sinh không cao chỉ từ 10*6 đến 10*7 CFU/g, nhưng khả năng xử lý phục hồi môi trường đáy ao là hiệu quả cao nhờ hệ vinh sinh đáy tự nhiên luôn hoạt động theo cơ chế liên kết chất thải tạo nguồn thức ăn, phân hủy bùn thải tạo thành nguồn dinh dưỡng trong nước giải phóng các loại khoáng chất tạo nguồn thức ăn cho tảo và phiêu sinh vật trong ao. Nhờ vậy mà môi trường nước đáy ao được cân bằng giúp hạn chế quá trình phát sinh khí độc và khuẩn hại gây ảnh hướng đến tôm và môi trường nước ao nuôi.

Lê Đức Trọng


Xem thêm thông tin một số sản phẩm chúng tôi bên dưới

  

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.