SWA sử dụng cho mỗi giai đoạn lớn của tôm như thế nào?

su-dung-swa

SWA Xử lý nước theo hình thức tạo liên kết chất thải vi khuẩn tạo nguồn thức ăn, đồng thời giải quyết lượng chất thải hữu cơ lơ lửng trong ao nuôi tạo thành thức ăn cho tảo và các loại sinh vật phù du và giáp xác nhỏ trong ao. Theo Từng giai đoạn phát triển của tôm mà lượng chất thải phát sinh cũng có sự sai khác.

Giai đoạn đầu nên tập trung tạo màu ổn định, tạo môi trường tự nhiên cho tất cả các hệ vi sinh để tảo phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên giàu protein cho tôm, giảm lượng thức ăn hỗn hợp nhằm tăng đề kháng và tránh gây tình trạng dơ ao cơ học. Giai đoạn đầu từ lúc mới thả đến 30  ngày tôm thường bệnh gan tụy nhiều nhất nên sử dụng tốt lượng thức ăn tự nhiên sẽ phòng tránh tối đa khả năng mắc phải bệnh này. Từ 1-30 ngày đánh SWA 5 ngày 1 lần (1 gói cho 3000m3 nước, đánh nhiều hơn 30% so với khuyến cáo không gây ảnh hưởng đến tôm)

Giai đoạn tiếp theo tôm tăng trọng và phát triển nhanh chóng, tôm lột xác phát triển nhanh, mật độ tảo giảm, thức ăn thừa phát sinh liên tục, môi trường nước không được ổn định rất dễ gây ra các bệnh cơ lý, và do vi rút gây hại, lúc này bổ sung khoáng thường xuyên nhưng tôm khó hấp thu do kết tủa kim loại gây ảnh hưởng nhiều đến tôm. Giai đoạn từ 30 ngày đén 70 ngày nên thường xuyên sử dụng vi sinh và sử dụng kết hợp vi sinh đáy và nước. Đánh SWA 4 ngày 1 lần và đảm bảo màu nước luôn duy trình ở mức ổn định, độ trong của nước từ 20-30cm, tránh tình trạng sập tảo đột ngột. Thường xuyên quan sát lượng thức ăn của tôm, tình trạng sức khỏe để có sự cân chỉnh hợp lý.

Lê Đức Trọng


Xem thêm thông tin một số sản phẩm chúng tôi bên dưới

  

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.