swap4

SWA P có thể cắt tảo tốt không? Và cắt tảo như thế nào là hợp lý?

SWA-P là chế phẩm vi sinh đáy nhưng thường sử dụng để cắt tảo rất hiệu quả đặc biệt là giai đoạn tôm lớn từ 40-70 ngày. Môi trường nước nuôi tôm cần tảo ở giai đoạn tôm nhỏ để cung cấp thức ăn cho…