benh tom the

Tôm đang bệnh có thể sử dụng Tomgo không?

Tôm bệnh có rất nhiều nguyên nhân, bệnh do tác nhân hóa lý hoặc sinh lý  tất cả đều gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tôm. Khi bệnh khả năng phục hồi, chuyển hóa dinh dưỡng và giải độc đều kém hơn…