Nuoi tom cong nghiep

Nuôi tôm công nghiệp có phải là đang đánh bạc?

Tôi đã có dịp trao đổi với nhiều người nông dân nuôi tôm và cũng được nghe kể về nhiều bà con nuôi tôm khác, và tôi có cảm giác rằng mọi người nuôi tôm cho rằng nuôi tôm là nghề giống như là đánh…