nuoi tom cong nghiep khong con phu hop

Mô hình nuôi tôm công nghiệp không còn phù hợp với bà con???

Năm nay thật sự là một năm khủng hoảng về giá tôm thẻ công nghiệp, giá xuống thấp nhất trong nhiều năm và chưa có dấu hiệu tăng lên, có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự kiện này như giá tôm trên thị…