nuoi tom tren bat tai quang ngai

Nuôi tôm trên bạt với mật độ cao có khả thi tại Quảng Ngãi

Thông qua một hộ nông dân chia sẻ lại rằng việc nuôi tôm trên bạt hiện đang rất phổ biến tại miền trung, mà cụ thể là ở Quảng Ngãi. Với việc môi trường đất, nước đang bị ô nhiễm, hộ nông dân phải đầu…