Bệnh phân trắng trên tôm thẻ công nghiệp

Nguyên nhân: bệnh phát sinh do ao bị ô nhiễm chất thải, độc tố của các loại tảo (tảo đỏ, tảo lam), mật độ khuẩn hại phát triển nhanh chóng. Vi khuẩn có lợi không được bổ sung thường xuyên, nước bị ô nhiễm. Triệu…