Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ cao

Nuôi tôm tỷ lệ hao hụt dưới 1% >>> XEM NGAY Hơn 20 năm qua, nghề nuôi tôm đã đồng hành và phát triển cùng bà con ven biển nước ta. Với lợi thế chiều dài đường bờ biển cùng điều kiện khí hậu thuận…