nuoi tom tra vinh

Tình hình nuôi tôm công nghiệp tại thị xã Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh là một trong những tỉnh thành nuôi tôm công nghiệp nhiều nhất trong cả nước, và lần này tôi có cơ hội được tham quan địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh nơi đây, một nơi nuôi tôm nhiều nhất nhì…