Tôm mới thả có thể dùng Tomgo không?

tomgo cho tom moi lon

Quá trình gây màu nước ban đầu để thả tôm là rất quan trong, thức ăn tôm con chủ yếu là tảo và các vinh sinh vật phù du trong nước. Nguồn thức ăn tự nhiên trong nước là tổ hợp hệ sinh thái ao nuôi ban gồm, phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy, giáp xác nhỏ, các loại tảo, vi khuẩn và tổ hợp viên kết vi khuẩn (bóng nước). Nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào giúp tôm hấp thụ tốt, đề kháng cao, tốc độ phát triển tốt là nền tảng cho quá trình phát triển hiệu quả, thành công cho cả vụ nuôi.

Thức ăn tự nhiên được hình thành nhờ tổ hợp hệ sinh thái trong ao, để duy trình tốt nguồn thức ăn với mật độ tôm nuôi công nghiệp cao cần bổ sung nguồn dưỡng chất đạm tự nhiên (Nitơ tổng). Cám nhỏ và các sản phẩm đạm thủy phân (dịch trùn quế Tomgo) cung cấp và hệ sinh thái ao nuôi tốt nhất giúp duy trì tốc độ phát triển của hệ vi sinh. Nồng độ mùn hữu cơ (acid humic) giúp tạo nền liên kết vi khuẩn hỗ trợ sinh vật đáy phát triển tạo nền hiệu quả cho giai đoạn đầu của tôm. Nếu nguồn thức ăn tự nhiên được phát triển tốt thì tôm đến 20 ngày mới cần cho ăn thức ăn hỗn hợp, giảm thiểu tình trạng rớt đáy do gan tụy (tôm nhỏ khả năng tự giải độc kém với thức ăn hỗn hợp).

Sử dụng cám nhỏ mịn, thức ăn đạm thủy phân (dịch trùn quế Tomgo), chất mùn hữu cơ đã phân hủy hoàn toàn, giúp cải tạo lại môi trường đáy ao, củng cố chất lượng nước và hệ sinh thái ao nuôi. Hoàn thành mục tiêu tạo nền ao nuôi ban đầu, người nuôi tôm đã hoàn thành tốt cơ bản về khả năng tự phục hồi hệ sinh thái ao, giảm khả năng phát độc tố do tảo, và mật độ khuẩn hại phát triển tập trung, ảnh hưởng đến khả năng phát triển đồng loại của tôm, Cuối cùng làm tăng tỷ lệ thành công của cả mùa vụ.

Lê Đức Trọng

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.