Tomgo dùng với liều lượng cao hơn khuyến cáo có sao không?

lieu luong tomgo

Cách sử dụng Tomgo được thể hiện rõ ràng trên bao bì, người nuôi rất dễ sử dụng. Trong nhiều trường hợp tomgo sử dụng để hỗ trợ phục hồi, trị bệnh, giúp tôm tăng đề kháng bổ sung dinh dưỡng để qua các giai đoạn bênh, phục hồi trở lại. Liều lượng khuyến cáo cho người nuôi khi sử dụng tomgo là 5ml pha với nước cho 1 kg thức ăn, đợi nữa giờ để tomgo áo lại thức ăn, cung cấp dinh dưỡng trong giai đoạn tôm mới thả đến 30 ngày đầu nên cho tôm ăn 1 lần 1 ngày vào buổi chiều là hiệu quả nhất.

Trong quá trình nuôi tôm, khoảng 25 ngày đầu thấy tôm ăn tốt, phát triển ổn định và có xu hướng tiêu thụ tốt lượng thức ăn, ta nên tăng dần lên 2 lần 1 ngày nhưng vẫn giữ với lượng 5 ml cho 1 kg thức ăn hỗn hợp. Sau 35 ngày tăng lên hẵng cho tôm 2 lần 1 ngày trộn tomgo, với liều lượng 7ml cho 1 kg thức ăn và xuyên suốt đến ngày thứ 60, nâng lên 8ml cho 1 kg thức ăn và 1 ngày trộn 3 lần có tomgo, thúc đẩy quá trình phát triển trao đổi chất, tăng trọng cho tôm. Giảm lượng thức ăn hỗn hợp khi trộn tomgo cho tôm sử dụng, tăng hệ số thức ăn, tiết kiệm chi phí.

Khi sử dụng sẽ có sự sai lệch nhất định về liều lượng nếu không quá 12ml trên 1kg thức ăn thì tôm phát triển bình thường, nếu liều lượng cao hơn tôm sẽ ăn mạnh nhưng dễ xảy ra tình trạng thừa đạm gây ảnh hưởng đến đường ruột, nhưng nếu tôm đã sử dụng sản phẩm tomgo từ đầu đã có sự thích nghi sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý của tôm, người nuôi không cần quá lo lắng. Sử dụng sản phẩm theo chỉ định khuyến cáo của nhà sản xuất là tốt nhất để tránh tình trạng ảnh hưởng đến quá trình phát triển bình thường của tôm.

Lê Đức trọng

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.