Tomgo giúp tôm nuôi tại Nam Định ruột to

anh minh hoa tom su dung tomgo

Ảnh Minh Họa

Theo phản hồi của những bà con tại Nam Định mới sử dụng Tomgo cho tôm được hơn 1 tuần lễ, thì kết quả có khả quan hơn nhiều, ruột tôm to hơn, biểu hiện của sự tiêu hóa tốt và khỏe mạnh.

Ao nuôi của những bà con nơi đây với diện tích chỉ 1000m2 với mật độ thả trung bình 100 con/m2, đây được cho là mô hình nuôi tôm công nghiệp với mật độ trung bình so với những vùng miền khác.

Với việc sử dụng tốt Tomgo, hiện bà con đang chia sẻ với nhau về kết quả sử dụng sản phẩm để cùng nhau giảm nhiều rủi ro hơn. Vì hiện nay để thành công trong nuôi tôm là điều khó khăn đã làm nhiều người bỏ cuộc.

Nguyễn Văn Sang

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.