Tổng kết kết quả nuôi tôm thẻ công nghiệp tại Nam Định trong năm 2016

14731195_703363016481934_3606762199636427668_n

Trong mùa vụ năm nay những ao nuôi tôm tại Nam Định đang sử dụng Tomgo và SWA đã đạt được nhiều thành công lớn, sản phẩm thật sự ổn định để mang lại những mùa vụ trúng liên tục, và đương nhiên là các ao nuôi tuân thủ một quy trình nuôi trồng kỹ luật để đạt được thành công này.

Các ao nuôi thành công đa số là ao nuôi đất, diện tích từ 1000-2000 m2, Mật độ thả là 100 con/m2, thời gian thu hoạch từ 2-3 tháng. Đa số các hộ đều sử dụng SWA và Tomgo xuyên suốt trong cả mùa vụ để xử lý nước dưới ao và bổ sung bằng cách trộn vào thức ăn cho tôm.

Các ao nuôi khác chưa áp dụng sản phẩm đang rất náo nức trong năm sau để sử dụng, với mong muốn đạt được những kết quả ổn định hơn như những ao đã sử dụng.

Nguyễn Văn Sang

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.